Privatlivspolitik

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger beskriver, hvordan Norsminde Ejendomsfirma (”Norsminde Ejendomsfirma”/“vi”/”os”) anvender og beskytter de oplysninger, du opgiver, når du anvender vores websted.

• Hvad er personoplysninger?

Som det er anvendt heri skal udtrykket ”personoplysninger” forstås på samme måde som det fremkommer af Persondataforordningen (forordning 2616/679) artikel 4, stk. 1, nr. 1. Personoplysning skal herefter forstås som oplysninger, som specifikt identificerer en person (såsom brugerens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkort- eller andet kontonummer) eller som er forbundet med en identificerbar person (såsom demografiske oplysninger eller oplysninger om en persons aktiviteter, når sådanne oplysninger er knyttet til personligt identificerende oplysninger). Personlige oplysninger inkluderer dog ikke, og nærværende politik dækker ikke, offentligt tilgængelige oplysninger.

Personoplysninger omfatter heller ikke aggregerede oplysninger, som er data, vi indsamler om brugen af webstedet eller kategorier af webstedets brugere, hvorfra personoplysninger er blevet fjernet, hvorefter persondataen alene anvendes i anonymiseret form. Vi samler aggregerede data til en række formål, herunder for at hjælpe os med at forstå tendenser og brugernes behov, så vi bedre kan udvikle nye produkter og tjenester og tilpasse eksisterende produkter og tjenester til brugernes behov.

Vi er forpligtet til at sikre, at dine data og personoplysninger er beskyttet. Skulle vi bede dig om at give os visse oplysninger, der kan afsløre din identitet, anvender vi udelukkende sådanne oplysninger i overensstemmelse med nærværende fortrolighedspolitik og meddelelse om cookies.

• Børn under 13 år

Norsminde Ejendomsfirma indsamler ikke bevidst personligt identificerbare oplysninger fra børn under 13 år. Webstedet henvender sig ikke til nogen under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke anvende tjenesten eller give personoplysninger til os.

• Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil, der beder om tilladelse til at blive placeret på din computers harddisk. Når du indvilliger heri, tilføjes filen, og cookien hjælper med at analysere webtrafik eller lader dig vide, hvornår du besøger et bestemt websted. Cookies giver et websted mulighed for at reagere på dig som individ. Webstedet kan tilpasse sine aktiviteter til dine behov og like- og dislike-markeringer ved at indsamle og huske oplysninger om dine præferencer.

Vi kan ændre nærværende meddelelse fra tid til anden ved at opdatere denne side. Du bør derfor lejlighedsvis gå ind på denne side for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

• Sådan anvender vi cookies og personoplysninger

Norsminde Ejendomsfirmas webservere indsamler anonyme oplysninger, f.eks. din computers IPadresse, den anvendte browsersoftware, operativsystemet, adgangstidspunkterne og de besøgte sider. Disse oplysninger anvendes til at overvåge brugen og vurdere effektiviteten af Norsminde Ejendomsfirmas websted.

I nogle afsnit af Norsminde Ejendomsfirmas websted kan anonyme data, såsom browsertype eller IPadresse, anvendes til at tilpasse websideindhold. Disse oplysninger anvendes i anonymt format for at sikre passende og effektiv levering af indhold.

Generelt set hjælper cookies os med at tilbyde dig et bedre websted ved at give os mulighed for at overvåge, hvilke sider du finder nyttige og hvilke du ikke gør. En cookie giver os dog på ingen måde adgang til din computer eller oplysninger om dig, bortset fra de data, du vælger at dele med os.

Du kan vælge at acceptere eller afvise cookies. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies, men du kan som regel ændre din browserindstilling til at afvise cookies, hvis du foretrækker det. Du bør være opmærksom på, at dette kan forhindre dig i at drage fuld fordel af Norsminde Ejendomsfirmas websted. Hvis du er i tvivl om hvordan du gør dette, kan du slå det op ved hjælp af din foretrukne søgemaskine og foretage en søgning på ”afvisning af cookies” sammen med dit browsernavn.

Vi deler IKKE vores cookies med tredjepart.

• Links til andre websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder af interesse. Når du har anvendt disse links til at forlade vores websted, skal du dog være opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over andre websteder. Derfor er vi ikke ansvarlige for at beskytte de personoplysninger, du opgiver, mens du besøger sådanne websteder, og sådanne websteder er ikke omfattet af denne fortrolighedserklæring. Du bør udvise forsigtighed og læse fortrolighedserklæringen gældende for det pågældende websted.

• De oplysninger, vi indsamler

Udover at anvende cookies på vores websted, kan vi indsamle personoplysninger fra dig på flere forskellige måder, når du besøger vores websted eller anvender forskellige tjenester eller aktiviteter, der er tilgængelige på vores websted. På flere forskellige steder på vores websted kan vi indsamle visse oplysninger, du frivilligt giver os, som kan indeholde personoplysninger. Du har mulighed for at oprette dig i vores køberkartotek, ligesom at du har mulighed for at bestille en salgsvurdering. Du har endvidere mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular.

Som privat kan vi behandle følgende oplysninger om dig:

– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse
– Oplysninger du indtaster til brug for din henvendelse, herunder oplysninger om økonomi, geografi, familieforhold, sociale forhold og oplysninger om helbred eller handicap.

Hvis du opretter dig i vores køberkartotek indsamler vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din emailadresse og andre personlige oplysninger af relevans for den dit ønskede køb, herunder oplysninger om økonomi (og rådighedsbeløb), familieforhold, ansættelsesforhold, handicap- og sygdomsforhold du 4 oplyser. Det samtykke du afgiver til behandlingen af dine persondata, som du afgiver ved tilmeldingen til køberkartotket, kan du tilbagekalde på ethvert tidspunkt. En tilbagekaldelse af dit samtykke betyder dog samtidig, at du ikke kan opretholdes i køberkartoteket, og du vil derfor ved en tilbagetrækning af samtykket blive slettet fra vores køberkartotek.

Hvis du bestiller en salgsvurdering indsamler vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din emailadresse og andre personlige oplysninger af relevans for salgsvurderingen, herunder oplysninger om forbrugsmønster og –økonomi, familieforhold, handicap- og sygdomsforhold du oplyser. Det samtykke du afgiver til behandlingen af dine persondata, som du afgiver ved ønske om en salgsvurdering, kan du tilbagekalde på ethvert tidspunkt. En tilbagekaldelse af dit samtykke betyder dog samtidig, at vi ikke kan udføre den ønskede salgsvurdering.

Hvis du kontakter os via kontaktformularen indsamler vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din emailadresse og andre personlige oplysninger af relevans for besvarelse af kontakten, herunder oplysninger om økonomi (og rådighedsbeløb), familieforhold, ansættelsesforhold, handicap- og sygdomsforhold du oplyser. Det samtykke du afgiver om, at vi kan kontakte dig og behandle dine persondata, som du afgiver din kontakt via kontaktformularen, kan du tilbagekalde på ethvert tidspunkt. En tilbagekaldelse af dit samtykke betyder dog samtidig, at vi kan besvare din henvendelse.

• Hvad vi gør med de oplysninger, vi indsamler

– Vi anvender dine personoplysninger, som vi indsamler fra dig via webstedet, til enten at oprette dig i køberkartoteket, udføre en salgsvurdering eller besvare din kontakt,
– Vi anvender dine personoplysninger til at formidle kontakte mellem dig som sælger eller køber til enten en køber eller en sælger, således at du opnår det køb/salg som du ønsker at opnå ved din henvendelse til os,
– Vi anvender personoplysningerne til interne optegnelser,
– Vi anvender personoplysningerne til at forbedre vores produkter og tjenester,
– Vi anvender personoplysningerne til at tilpasse vores website efter dine interesser, og med jævne mellemrum anvender vi personoplysningerne til at sende salgsfremmende emailmeddelelser til dig om nye ejendomme, særtilbud eller andre oplysninger, som vi mener, du vil finde interessante, ved hjælp af den e-mailadresse, du har opgivet.

Vi kan kontakte dig via e-mail, din mobile enhed (herunder SMS) eller almindelig post.

• Sikkerhed

Vi er forpligtet til at sikre, at dine oplysninger er sikre. Der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af oplysninger, der indsamles fra dig, herunder foranstaltninger for så vidt muligt at forhindre, at ingen andre parter bortset fra Norsminde Ejendomsfirma tilgår vores databaser.

• Administration og sletning af dine personoplysninger

Du har altid mulighed for at få din persondata slettet, såfremt vi ikke skal opbevarer disse ifølge loven, skal anvende oplysningerne i forbindelse med opfyldelse af en kontraktsforpligtelse eller for at sikre et retskrav mellem dig og os. Såfremt du ønsker at dine data slettes, skal du skrive til os på mail@norsmindeejendomsfirma.dk.

Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringen ikke længere er nødvendig. Vi sletter oplysningerne i køberkartoteket senest 3 år efter du har tilmeldt dig til køberkartoteket. Forinden vi sletter dine oplysninger kan vi fremsende en e-mail til dig, hvor du kan give samtykke til at forlænge perioden med yderligere 3 år.

Vi sletter dine personoplysninger som vi har modtaget i forbindelse med din anmodning om en salgsvurdering senest 3 år efter vi har udført salgsvurderingen. Såfremt salgsvurderingen ender med, at der indgås formidlingsaftale mellem dig og Norsminde Ejendomsfirma, vil oplysningerne blive anvendt hertil. Såfremt salgsvurderingen ikke ender med en formidlingsaftale mellem dig og Norsminde Ejendomsfirma, vil oplysningerne blive slettet efter 3 år fra salgsvurderings udførelse, med mindre du på et tidligere tidspunkt meddeler til os, at du ikke ønsker persondataen opbevaret hos os.

Hvis du tidligere har indvilliget i, at vi kan anvende dine personoplysninger til formål for direkte markedsføring, kan du når som helst ændre mening ved at skrive eller e-maile til os på nedenstående adresse.

Personoplysninger der anvendes til brug for en formidlingsaftale – underordnet om du er køber eller sælger – vil blive slettet så snart oplysningerne ikke længere skal gemmes i henhold til den til enhver tid gældende forældelseslov, pt. 10 år.

Vi deler, sælger, distribuerer eller leaser ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi har fået din tilladelse dertil eller er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning.

• Adgang til oplysninger

Du kan når som helst foretage ændringer i de oplysninger, vi har gemt om dig. Du kan anmode om oplysninger vedrørende indsamling, anvendelse og videregivelse af dine personoplysninger. Hvis du ønsker en kopi af de oplysninger, vi har om dig, bedes du kontakte os via e-mail på mail@norsmindeejendomsfirma.dk.

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, bedes du e-maile til os på mail@norsmindeejendomsfirma.dk. snarest muligt. Vi retter derefter omgående alle unøjagtige oplysninger.

• Hvor gemmes dine personoplysninger?

Personoplysninger gemmes på servere i Danmark. Vi gemmer udelukkende personoplysninger, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

• Eventuelle klager

Såfremt du er utilfreds med den måde hvorpå vi behandler dine persondata, bedes du straks henvende dig til os på mail@norsmindeejendomsfirma.dk.

Eventuelle klager kan også rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.